MSA Zrównoważony

Charakterystyka

Ryzyko Zysk Aktywność Sugerowany okres inwestycji

Opis

MSA Zrównoważony jest agresywną wersją Modelu Konserwatywnego. Jest adresowany do inwestorów, którzy mają już doświadczenie z inwestowaniem w instrumenty pochodne korzystające z ograniczonej dźwigni finansowej, oraz świadomie za perspektywę uzyskania wyższej stopy zwrotu, mogą ponieść określone wyższe ryzyko. W tym przypadku za poniesienie 15% ryzyka MSA oferuje perspektywę ponad 35% stopy zwrotu w ujęciu rocznym.

Model Zrównoważony może osiągnąć wyższą stopę zwrotu, jednak tygodniowe/miesięczne stopy zwrotu mają wyższe odchylenie standardowe – to znaczy zarówno dodatnie jak ujemne wyniki mocniej odbiegają od średniej.

MSA charakteryzuje się szybkim zamykaniem pakietów transakcji. Standardowo 90% bloków tradingowych zostaje zamkniętych w ciągu dnia roboczego.

Statystyki

12-mies. stopa zwrotu Średnioroczna stopa zwrotu Średnia miesięczna stopa zwrotu Stopa zwrotu w tym roku Maksymalne historyczne obsunięcie Wskaźnik Sharpe Korelacja z indeksem S&P500
15,25% 14,18% 1,67% 1,62% 11,26% 2,92 0,19

MSA Zrównoważony

Specyfikacja
  • 35% szacowanego zysku
  • 15% ryzyka
  • 92% otwartych transakcji zamykane
    w ciągu 24 godzin
  • Wyższy zysk za cenę podwyższonej zmienności miesięcznych wyników
  • Zaawansowany hedging według metodologii ITH
  • Skwantyfikowane ryzyko
  • Wycena w ujęciu dziennym

Wyniki miesięczne
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień SUMA
2013 0,01% 5,91% 7,79% 4,98% 18,69%
2014 -4,56% 2,85% 3,25% -2,26% 0,13% 5,75% 2,29% -4,19% -0,20% 0,90% 4,11% 1,59% 9,67%
2015 -1,56% 3,17% 1,44% 1,46% 1,8% 2,3% -1,5% -1,1% -3,5% 0,86% -0,24% 3,13%
2016 0% 0% 0%


Informacja dotycząca ryzyka oraz disclaimer: Wyniki przeszłe nie gwarantują wyników przyszłych. Forex, instrumenty pochodne, akcje oraz opcje nie są instrumentami odpowiednimi dla każdego. Istnieje uzasadnione ryzyko straty związanej z inwestowaniem na tych rynkach. Straty mogą i będą występować. Nie istnieje system lub metodologia, która oferuje gwarantowaną stopę zwrotu lub całkowitą eliminację ryzyka na tych rynkach. Independent Trading House nie sugeruje, że oferowane systemy gwarantują stopę zwrotu, lub są wolne od ryzyka.x
Back to Top