MSA Firma

Charakterystyka

Ryzyko Zysk Aktywność Sugerowany okres inwestycji

Opis

Celem MSA FIRMA jest stworzenie alternatywy dla lokowania nadpłynności przez firmy.

Podczas gdy rynek depozytów oferuje przedsiębiorstwu efektywnie 1,5% YTD bez ryzyka, MSA ma dostarczyć 7-8% YTD przy ryzyku określonym na 3%. W krótszej perspektywie model ma wypracować stopę zwrotu na poziomie 0,6-0,7% miesięcznie niezależnie od sytuacji rynkowej.

Metodologia działania MSA Firma zakłada redukcję zmienności przez dywersyfikację inwestycji pomiędzy kilka strategii algorytmicznych zabezpieczających się dwupłaszczyznowo według unikalnej metodologii ITH.

Model składa się ze strategii wykorzystujących nieefektywności rynku oraz korelacje pomiędzy instrumentami z grupy 10 majors. Tego rodzaju metodologia umożliwia osiąganie powtarzalnej, systemowej stopy zwrotu.

Inwestycje typu MSA wyróżniają się na tle innych rozwiązań znakomitą płynnością, szerokim pokryciem rynku, oraz dostępem do wyceny w czasie rzeczywistym za pośrednictwem narzędzi IT.

MSA Firma

Specyfikacja
   • 8% zysku
   • 3% ryzyka
   • Powtarzalność wyniku oparta na korelacji główych par walutowych
   • 5 powiązanych strategii algorytmicznych

 • Zysk netto: 8.06%
 • Szacowany zysk netto w tym miesiącu: 2.25%
 • Otwarte pozycje: 0.00%
 • Wyniki miesięczne
  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień SUMA
  2013 0,56% 0,53% 0,80% 0,46% 0,51% 0,17% 0,70% 0,38% 4,11%
  2014 0,57% 0,80% 0,87% -0,18% -0,13% 1,30% 1,06% -1,18% 0,56% 0,61% 0,54% 0,44% 5,26%
  2015 0,66% 2,54% 1,1% 0,81% 0,78% 3,07% 8,16%
  2016 0% 0% 0%


  Informacja dotycząca ryzyka oraz disclaimer: Wyniki przeszłe nie gwarantują wyników przyszłych. Forex, instrumenty pochodne, akcje oraz opcje nie są instrumentami odpowiednimi dla każdego. Istnieje uzasadnione ryzyko straty związanej z inwestowaniem na tych rynkach. Straty mogą i będą występować. Nie istnieje system lub metodologia, która oferuje gwarantowaną stopę zwrotu lub całkowitą eliminację ryzyka na tych rynkach. Independent Trading House nie sugeruje, że oferowane systemy gwarantują stopę zwrotu, lub są wolne od ryzyka.x
  Back to Top